Du ngoạn trên kênh Otaru

Thông tin chung

TEL

0134-31-1733

Địa chỉ

Minato machi 4-2, thành phố Otaru

Chỉ dẫn đường đi

Thời gian mở cửa

Ngày nghỉ

Bãi đậu xe

Website