Tòa thị chính thành phố Otaru

Thông tin chung

TEL

0134-32-4111

Địa chỉ

2 choume, 12-1, Hanazono, thành phố Otaru

Chỉ dẫn đường đi

Từ nhà ga Otaru đi bộ khoảng 15 phút

Thời gian mở cửa

bộ phận tiếp nhận mở cửa từ 9h đến 17h20

Ngày nghỉ

Chỗ đậu xe

Website